Insolvenční právo

  • porada o nejvhodnějším způsobu řešení úpadku
  • sepis insolvenčních návrhů
  • sepis návrhů na povolení oddlužení
  • sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení