Občanské právo

  • právní poradenství, sepis a revize smluv (například kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, zástavní smlouva, smlouva o zápůjčce)
  • zastupování v řízení před soudy nebo před notářem v dědickém řízení
  • sepis návrhů, žalob a jiných podání
  • zastupování při mimosoudních jednáních
  • vymáhání náhrady škody