Obchodní právo a právo společností

Právní porady, rozbory, sepis a revize smluv, sepis návrhů, žalob a jiných podání, zastupování při mimosoudních jednáních, v řízení před soudy a v rozhodčím řízení.