Pracovní právo

  • v sepis smluv, dohod a dalších právních úkonů
  • právních porady
  • uplatňování nároků z pracovněprávních vztahů
  • zastupování při mimosoudních jednáních a v řízení před soudy
  • pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení), spory o platnost výpovědi, mzdové nároky a odstupné, náhrada škody