Právo nemovitostí

  • sepsání nebo revize smluv (kupní, darovací, zástavní, o zřízení věcného břemene, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví) včetně advokátní úschovy a zajištění návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • sepsání nebo revize nájemních smluv