Rodinné právo

  • právní porady, sepis návrhů a jiných podání, zastupování při mimosoudních jednáních a v řízení před soudy
  • zejména úprava práv a povinností k dětem (výchova, výživné – stanovení, zvýšení, snížení)
  • dalších vyživovacích povinností – mezi manžely, rozvedenými manžely
  • rozvod, vypořádání společného jmění manželů