Trestní právo

  • sepsání trestních oznámení
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • sepis podání orgánům činným v trestním řízení
  • zastupování obviněných v přípravném řízení
  • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
  • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků
  • alternativní způsoby ukončení trestního řízení