Vymáhání pohledávek

  • mimosoudní řešení (výzva dlužníkovi, dohoda o splátkách)
  • zastupování v soudním řízení
  • zastupování v exekučním řízení