Poskytování právních služeb

Svým klientům poskytuji právní služby ve všech oblastech práva České republiky spočívající zejména v sepisu a revizi smluv, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, vymáhání pohledávek, poskytování právního poradenství.

Specializuji se především na níže uvedené právní obory:

Občanské právo

Vymáhání pohledávek

Rodinné právo

Pracovní právo

Obchodní právo a právo společností

Insolvenční právo

Právo nemovitostí

Trestní právo

Správní právo

 

Informace pro klienty dle zákona o ochraně spotřebitele:

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz)